กาแฟสดดอยแม่แจ๋ม ลำปาง

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผลผลิตในพื้นที่บ้านแม่แจ๋มคือ กาแฟพันธุ์อาราบิก้า ชาวบ้านบ้านแม่แจ๋มส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร (กาแฟ) โดยพื้นที่บ้านแม่แจ๋มมีระดับความสูง จากระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตร และรายล้อมไปด้วยภูเขาไฟเก่า (น้ำพุร้อน 4 แห่ง น้ำพุร้อนบ้านโป่งกุ่ม จังหวัดเชียงใหม่, น้ำพุร้อนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่, น้ำพุร้อนแม่ขะจาน จังหวัดเชียงราย และน้ำพุร้อนอุทยานแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง)

ทั้งนี้ส่งผลให้พื้นที่ปลูกกาแฟในบ้านแม่แจ๋ม พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ ต้นกาแฟได้รับธาตุอาหารจากดินอย่างเต็มที่ พร้อมด้วนธาตุอาหารจากน้ำฝนในช่วงฤดูฝน โดยต้นกาแฟได้ใช้เวลานานกว่า 9 เดือน เพื่อสะสมแร่ธาตุต่างๆ ทำให้เมล็ดกาแฟอัดแน่นไปด้วยคุณภาพ ทั้งนี้ยังได้ใช้ผลผลิตจากพื้นที่แหล่งเดียว เพื่อการควบคุมคุณภาพให้คงที่ และนำกาแฟมาคั่วสดใหม่ เพื่อดึงกลิ่นและรสชาติที่ดีที่สุดออกมา พร้อมให้ผู้หลงใหลกาแฟได้ดื่มด่ำในทุกวัน

ผลิตและจำหน่าย : ร้านกาแฟสดดอยแม่แจ๋ม 163 หมู่ 1 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง